Nieuws: Wij hebben onze krachten gebundeld met Computest en CloseSure! De samenvoeging van activiteiten
en verbreding van de dienstverlening zorgt voor een leidende positie in DevOps.

Lees het persbericht!
SnelStart biedt een toegankelijk boekhoudpakket voor kleinere ondernemingen. Met ruim 55.000 actieve ondernemers mag je het pakket gerust succesvol noemen. Drie factoren hebben hun stempel op SnelStart gedrukt: Vader Wim Ploeg sr., het Waddeneiland Texel en het absolute streven naar een tevreden klant. Daarbij is de kwaliteit van het product essentieel. SnelStart koos er bewust voor het kwaliteitsproces te optimaliseren. Over SnelStart en haar kijk op de kwaliteit van software.

ONDERNEMEND FAMILIEBEDRIJF

“Ondernemen zit ons in het bloed”, vertelt Frits Ploeg, technisch directeur van SnelStart. “Mijn vaders interesse lag bij elektronica. Zijn hobby’s waren boeken en orgels. Vanaf Texel leverde hij halffabricaten voor orgels, zodat mensen zelf een orgel konden bouwen. Daar moest een handleiding bij, daarom investeerde hij in een drukmachine. Na wat ervaring opgedaan te hebben begon hij ook met het drukken van boeken, en zo ontstond een uitgeverij. In de jaren ’80 kocht vader een computer om de boekhouding bij te houden. Niet veel later begon hij ook met het uitgeven van computerboeken.”

“Intussen begon ik op jonge leeftijd al met programmeren”, herinnert Frits zich. “Voor de MSX-computer heb ik een kasboekprogramma en een factureerprogramma gemaakt. Alle diverse ontwikkelingen tezamen hebben uiteindelijk tot het boekhoudprogramma SnelStart geleid. Toen vader in 2015 overleed, hebben mijn broers Wim, Roel en ik de onderneming voortgezet.”

Door scrum werken analist, programmeur en tester veel nauwer samen.

WAT HET EILAND VERLAAT, MAG GEEN FOUTEN BEVATTEN

Naast vader Ploeg had ook het Waddeneiland Texel een grote invloed op het karakter van SnelStart. “Een klant kan niet zomaar even langskomen in de winkel”, legt Frits uit. “Wat het eiland verlaat, moet goed zijn. Dat gold indertijd al voor orgelonderdelen, maar met onze software is het net zo. Die mag geen fouten bevatten die het administratieve proces hinderen. Wij hebben weleens meegemaakt er snel een nieuwe release van de software nodig was. Die was net verzonden toen er toch nog een foutje werd ontdekt. We zijn toen naar de boot geracet en tijdens de overtocht hebben we onze pakketjes uit de postauto gehaald.”

GEDACHT VANUIT DE GEBRUIKER IN PLAATS VAN DE ONTWIKKELAAR

Het eerste boekhoudpakket dat in de jaren ’80 werd aangeschaft beviel absoluut niet. Frits legt uit: “Vader vond dat software teveel vanuit de ontwikkelaars gedacht werd in plaats van de gebruiker. Het moest gebruikersvriendelijker. Daarom zijn we boekhoudsoftware gaan maken. Hier is ook onze merkbelofte uit voortgekomen: ‘SnelStart maakt boekhouden makkelijk’.” De gebruiker vindt die gedachte ook terug in de vijf klantbeloftes: makkelijk boekhouden, betrouwbaarheid voorop, service met een glimlach, voordelige keuze en alles voor tevredenheid. “Iedere keuze die wij maken moet aan minimaal twee klantbeloftes voldoen, anders valt hij af”, zegt Frits resoluut.

VANUIT DIVERSE INVALSHOEKEN NAAR EEN SOFTWAREPAKKET KIJKEN

“Een klant binnenhalen is niet zo moeilijk. De klant binnen houden, dat is moeilijker. Een klant moet tevreden blijven”, gaat Frits verder. “Wij willen dus weten welke aspecten absoluut goed moeten draaien en welke eventueel minder zwaar wegen. De hoofdfuncties moeten het altijd vlekkeloos doen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook zaken zoals de beveiliging van (online) gegevens moeten goed gewaarborgd zijn. Om te achterhalen waar de prioriteiten liggen, kijken we vanuit diverse invalshoeken naar ons softwarepakket. SYSQA heeft de achterliggende jaren een belangrijke bijdrage geleverd om dit kwaliteitsproces op poten te zetten.”

KWALITEIT VAN SOFTWARE ONTWIKKELING VEEL VERBETERD

“Wat betreft de kwaliteit van de software ontwikkeling is er veel verbeterd”, stelt Frits. “Tot een paar jaar terug testten wij niet volgens testprotocollen. Onze klantenservice en verkoopmedewerkers voerden tests uit en wij gebruikten onze software intern gewoon eerst zelf. In samenwerking met SYSQA is ons testproces geprofessionaliseerd. Testers zijn nu een belangrijke spil in de ontwikkelteams. Ook passen we waar mogelijk testautomatisering toe.”

JE MOET ELKAAR OOK WEER LOSLATEN

Daarnaast heeft SYSQA scrum als flexibele methode voor de projectaanpak geïntroduceerd. “Onze IT-afdeling en de klantenservice waren gescheiden afdelingen met eigen managers. Er waren eilandjes ontstaan”, constateerde Frits. “Door scrum werken analist, programmeur en tester veel nauwer samen. Dat vraagt om aanpassingsvermogen: de mens moet om en dat is een proces dat tijd kost.”

“Als je mensen inhuurt loop je het risico dat de boel terugzakt als ze weer vertrekken”, waarschuwt Frits. “Je moet elkaar helpen zelfstandig te worden. Je moet elkaar dus ook weer loslaten. SYSQA moest zich uiteindelijk overbodig maken. En ook dit proces verloopt mooi.”

Wil je net als SnelStart de kwaliteit van je softwareontwikkeling verbeteren? Laten we dan eens sparren!
Updates ontvangen?

Regelmatig versturen we een overzicht van de nieuwste en relevantste artikelen op deze website. Ontvang ze ook in je mailbox!

Updates ontvangen?
Ontvang maandelijks de nieuwste verhalen uit onze wereld en een overzicht van onze vacatures in je mailbox!