Nieuws: Wij hebben onze krachten gebundeld met Computest en CloseSure! De samenvoeging van activiteiten
en verbreding van de dienstverlening zorgt voor een leidende positie in DevOps.

Lees het persbericht!

AWL ontwikkelt en produceert geautomatiseerde verbindingsoplossingen waarmee haar klanten aanmerkelijke productiviteitsverbeteringen realiseren. Zij is een partner voor de automotive- en metaalverwerkende industrie. De bedrijfsfilosofie van AWL kenmerkt zich door innovatie en kwaliteit. Manager controls engineering, Gerrit Willemsen, heeft een speerpunt van de borging van kwaliteit gemaakt en wil daarom beter, slimmer en efficiënter worden op het gebied van testen.  

Uniforme kwaliteitsstandaard

Willemsen: “We zijn 580 mensen groot. 350 daarvan werken in Nederland. In de vestiging in Tsjechië (een productiefabriek red.) werken 90 mensen en in China 65. In China zijn veel van onze Duitse klanten actief, dus we willen hen daar ook bedienen. Verder zijn we onlangs ook in de Verenigde Staten machines gaan bouwen en hebben we een ondersteuningspunt in Mexico. Je snapt dat het een uitdaging is om overal tot dezelfde kwaliteitsstandaard te komen.”

AWL groeit en wil nog veel verder groeien. Aan de overkant van het hoofdkantoor in Harderwijk, waar we met Willemsen praten, wordt ten tijde van dit interview zelfs gebouwd aan een geheel nieuwe machinefabriek en een nieuw kantoor. “Om te kunnen groeien hebben we veel nieuwe collega’s nodig. De vraag is dan hoe we alle kennis die we in huis hebben goed kunnen overdragen aan die nieuwe collega’s. Wil je overal dezelfde kwaliteitsstandaard, dan moet je die kwaliteit goed borgen. Dan moet je je processen goed op orde hebben, die processen volgen en daarin kwaliteitsmomenten inbouwen. Wij denken dat testen kan bijdragen aan de borging van kennis in processen”, aldus Willemsen.

Spiegelen met de wereld om je heen

“Eén van de dingen die we erg belangrijk vinden in de ontwikkeltak is het testen van machines. Nu is het zo dat de ontwerper/engineer op de vloer nodig is om de machines te testen. Dat maakt ons erg afhankelijk van die expertise. Als hij aan het testen is, kan hij niet werken aan een ontwerp. Natuurlijk willen we én engineeren én ‘in bedrijf stellen’. Maar nieuwe inbedrijfstellers hebben nog niet meteen alle kennis van de machines. Hoe kunnen we nou aan de hand van een testplan mensen met minder expertise/projectkennis laten testen? Én de kwaliteit borgen?”, aldus Willemsen.

Dat zijn de vraagstukken waarover Gerrit Willemsen en zijn collega’s zich in eerste instantie zelf hebben gebogen en waaraan ze zelf ook vorm hebben gegeven. Zo hebben de engineers het testen op verschillende manieren aangepakt vanuit het ontwerp. Willemsen: ”Allemaal slimme manieren, maar we gingen ons afvragen of we nu wel het ultieme deden voor AWL. Er zijn in de wereld veel meer mensen met testen bezig.  Op het moment dat je het officieel in je proces op wilt gaan nemen en wilt gaan bewaken, wil je zeker weten dat je een proces hebt dat stand houdt. En dan wil je spiegelen met de wereld om je heen. Dat is het moment waarop we via een intern contact bij SYSQA terecht zijn gekomen.”

Erkennen en herkennen van testen als vakgebied

“In onze gesprekken met SYSQA gaven zij aan ons te kunnen helpen, zij wilden dat graag bewijzen. In eerste instantie hebben we toen twee weken lang een paar mensen ondergedompeld in onze processen. We hebben veel gesproken en de vraagstelling onderweg zelfs nog gefinetuned”, zegt Willemsen.

Om invulling te geven aan de verdere professionalisering van het vakgebied testen bij AWL, is het belangrijk een uniforme werkwijze te implementeren waarbij gestructureerd testen en het komen tot een integrale testaanpak essentieel  is. Het doel daarvan is de kwaliteit van testen onafhankelijk te maken van de ervaring van de engineer en hierdoor het vakgebied testen als professionele expertise naar een hoger plan te tillen.

Bewuster testen

Willemsen: “Uit die samenwerking zijn aanbevelingen voortgekomen waarmee we verder kunnen. Het heeft ons inzicht gegeven in waar we staan en welke factoren er nog meer van invloed zijn op het testen en het eindresultaat. We kregen ook veel bevestiging van experts over zaken die we onbewust al goed deden. Dingen die we niet als onderdeel van een testplan zagen, maar dat wel zijn. Voor ons is het belangrijk dat we die elementen van testen gaan herkennen en bewuster gaan doen, we moeten het explicieter maken, bewuster gaan testen.”

Modules testen, kijkje in de keuken en workshop

Samen wordt nu bekeken hoe we verder gaan. Daarvoor zijn ‘mogelijke vervolgen’ gedefinieerd.

“Een concreet vervolg zou bijvoorbeeld het testen van een module (een specifiek onderdeel van de machine, red.) kunnen zijn. Die module wordt wereldwijd gebouwd. We willen die altijd op dezelfde manier kunnen testen, zodat we de kwaliteit kunnen garanderen voordat de module de afdeling verlaat.

Daarnaast gaan we met een AWL delegatie in de keuken van een andere klant van SYSQA kijken. Zo kunnen wij zien hoe het procesmatig werken en het werken volgens richtlijnen en procedures gaat bij een organisatie waar kwaliteit echt in het bloed van de mensen zit. En hoe dat werkt. We willen graag die wereld verkennen. Dan is het mooi dat we dat in deze samenwerking kunnen doen. We snijden in twee verschillende werelden hetzelfde onderwerp aan. Wie weet welke innovaties daaruit voortkomen”, aldus Willemsen.

Een derde vervolg heeft te maken met het eerder genoemde erkennen en herkennen van testen als vakgebied. Bij AWL is testen expliciet erkent als vakgebied ’waar we wat mee moeten’. Om momenten waarop quality assurance / testen daadwerkelijk plaatsvindt te kunnen herkennen, moet er meer kennis van het vakgebied worden opgedaan. Dan is het interessant om bijvoorbeeld een training op het gebied van testen te organiseren waarmee deelnemers bekend raken met technieken, methodieken, termen enzovoort.

Willemsen: “We willen onze engineers hier inderdaad mee in aanraking laten komen. We starten daarom met een interactieve workshop testen.”

Verder dan software engineering

Om tot een succes te komen zijn afdeling overstijgende afspraken nodig. Bij het testen zijn veel meer afdelingen betrokken dan alleen software engineering vertelt Willemsen vervolgens. Hij wil dat het testen, dat van origine door software engineering werd opgepakt, een veel groter topic binnen de organisatie wordt. En om meer disciplines bij elkaar te krijgen heeft hij dit onderwerp in een verbetertraject gegoten dat door de organisatie wordt opgepakt.

Schaalbaarheid vergroten

Uiteindelijk moet alles leiden tot het hogere doel; schaalbaarheid vergroten. Wanneer je een goede basis legt met een integrale testaanpak dan is dit verder uit te rollen. Willemsen: “Als je iets goed kan, als je weet wat je doet en waarom je het doet, kan je het je nieuwe collega ook makkelijker uitleggen en vertellen wat hij of zij moet kunnen.” Daarmee wordt tegemoet gekomen aan één van de voorwaarden voor de verdere groei van AWL.

Wil je eens doorpraten over hoe we software testen kunnen toepassen in jouw organisatie?
Updates ontvangen?

Regelmatig versturen we een overzicht van de nieuwste en relevantste artikelen op deze website. Ontvang ze ook in je mailbox!

Updates ontvangen?
Ontvang maandelijks de nieuwste verhalen uit onze wereld en een overzicht van onze vacatures in je mailbox!