Nieuws: Wij hebben onze krachten gebundeld met Computest en CloseSure! De samenvoeging van activiteiten
en verbreding van de dienstverlening zorgt voor een leidende positie in DevOps.

Lees het persbericht!

Een dynamische wereld waarin IT en business steeds dichter bij elkaar komen te liggen, vraagt om een andere visie op kwaliteitszorg in IT. Lange trajecten verdwijnen langzaam uit het landschap en maken plaats voor opleveringen die op ieder moment van de dag plaats kunnen vinden. Organisaties zijn hiermee in staat om snel te schakelen, ideeën te toetsen en continu bij te sturen tot een optimaal eindproduct. 

Kwaliteitszorg gedurende het gehele proces is hierin een harde voorwaarde voor succes, zo stelt SYSQA. Zij introduceert daarom de gloednieuwe propositie ‘Continuous Quality’ als aanvulling op elk IT-traject. We spraken met Niels Winkel en Alex van Putten over wat dit precies inhoudt, waarom het nodig is én hoe Continuous Quality er in de praktijk uitziet.

Welke trends zien jullie ontstaan in de markt?

Niels vertelt: “IT speelt een steeds grotere rol binnen bedrijven en dat betekent ook dat IT complexer wordt. Tegelijkertijd willen mensen niet meer lang wachten op verandering: maandenlange ontwikkeltrajecten van nieuwe IT-oplossingen passen niet meer in de dynamische wereld waarin we leven.”

“Ja, morgen kan er nieuwe wetgeving worden geïntroduceerd, de concurrent kan met iets nieuws op de markt komen, of er kan een nieuw online platform geïntroduceerd worden waarop je kunt aansluiten.  Allemaal zaken die de business en daarmee ook de bijbehorende IT-oplossingen beïnvloeden. Dat betekent dat IT en business steeds meer verbonden moeten zijn, zodat je sneller kunt schakelen,” bevestigt Alex.

En welke rol speelt Continuous Quality hierin?

Niels legt uit: “In plaats van een beginpunt van het traject met een duidelijk plan en een oplevering na een aantal maanden, zie je dat er vanwege die dynamiek steeds meer wordt gewerkt met ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’. Teams gaan aan de slag om niet in één keer iets op te leveren, maar zetten met sprints en feedback een ‘proof of concept’ neer en toetsen dit. Als helder is wat de klant wil en de business case is positief, pas dan gaan ze verder.”

“Dat betekent in de praktijk dat er continu kleine onderdelen van het traject worden geïntegreerd en opgeleverd, waardoor je als organisatie snel kunt bijsturen en flexibel bent in de eindoplossing. Om ervoor te zorgen dat deze constante ‘changes/releases’ wel functioneren en naar wens zijn, is doorlopende kwaliteitszorg noodzakelijk. Dit proces noemen wij Continuous Quality: het continu bezig zijn met kwaliteitszorg binnen veranderprocessen,” zegt Alex.

Waarom is dit zo belangrijk?

“Wij worden van oudsher vaak pas gebeld als het eigenlijk te laat is. Er zijn dan al problemen die moeten worden opgelost. Deze problemen moet je snel kunnen detecteren, analyseren en wijzigen, maar eigenlijk wil je ze gewoon voorkomen. Iedereen die ooit een IT-traject heeft doorlopen weet hoe duur het is om deze aanpassingen op een laat moment door te voeren. Hoe eerder je daarom aandacht besteedt aan kwaliteit, hoe goedkoper het resultaat uiteindelijk is,” aldus Alex.

Niels vult aan: “Als je oplevert zonder kwaliteitscontrole, dan loop je het risico dat klanten ontevreden zijn. Oplossingen werken niet, ze voelen zich een proefkonijn of hebben het idee dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met de dienstverlening die je biedt. Onderdeel van Quality Assurance is daarom continu bezig zijn met wat er wordt verwacht, wat er wordt geleverd en op welke manier dat invloed heeft op de organisaties, klanten en processen. Nu en in de toekomst.”

Wat is kwaliteit dan eigenlijk?

Alex lacht:Ja, kwaliteit is een heel subjectief begrip, waarbij iedereen een ander beeld heeft. Vraag tien betrokkenen naar wat kwaliteit is en je krijgt tien verschillende antwoorden. Hoe toon je het dan toch aan en hoe beïnvloed je het? En hoe kom je bijvoorbeeld tot consensus over het begrip kwaliteit? Dit is een uitdagend speelveld. Daarom helpt SYSQA organisaties om van tevoren vast te leggen wat er mogelijk is binnen de doelstellingen. Deze randvoorwaarden kun je gedurende het proces natuurlijk aanvullen met nieuwe kansen die je tegenkomt.”

Is deze kwaliteitszorg echt constant nodig, of kun je er ook vanuit gaan dat IT-oplossingen over het algemeen gewoon goed functioneren?

“Je kan in principe nog steeds kwaliteit leveren zonder dat je hier bewust inspanning voor levert. Dat noemen we toeval. Dat gaat een keertje goed, maar ook een keer fout. Dat kost dan veel geld en levert ontevreden klanten op. Kwaliteitszorg gaat verder dan het controleren van de functionaliteiten van een oplossing. Het gaat daarnaast om het in kaart brengen van wensen en behoeftes van klanten, het nadenken over hoe je als organisatie de volgende keer nog sneller kunt schakelen en het bewaken van de doelstellingen van het traject,” vertelt Niels.

Ja, want wat doe je nu eigenlijk als je je bezighoudt met Continuous Quality?

Alex legt uit: “Traditioneel werden wij pas ingehuurd in de testfase van een ontwikkeltraject. Maar in een veranderende wereld willen organisaties sneller, flexibeler en efficiënter werken. We vertegenwoordigen daarom tegenwoordig de kwaliteit over het gehele ontwikkeltraject. ”

Niels knikt bevestigend: “Voordat we het product volledig gaan realiseren, testen we het idee bij klanten. Die feedback nemen we vervolgens mee in het traject. Daarna werken we in kleine stapjes verder aan de oplossing, waarbij we continu bijsturen. Het bouwen is dan eigenlijk nog maar een heel klein onderdeel van het proces. Het gaat met name om inzicht krijgen in klantenwensen, feedback ophalen en dit vertalen naar wat de ontwikkelaar nodig heeft. Op deze manier kunnen we steeds sneller en wendbaarder schakelen.”

Alex vult aan: “In de praktijk ondersteunen we dus bij het gehele proces: ontwerpen, ontwikkelen, al dan niet geautomatiseerd testen en releasen. We sturen bij en borgen de geleerde lessen. Dat is echt kwaliteitszorg anno nu.

Heb je daar een voorbeeld van?

“We werken bijvoorbeeld regelmatig voor e-commerce spelers, die draaien op conversie.  Anno 2020 kun je de functionaliteiten van de webshop meerdere keren per dag wijzigen, om in te spelen op de belevingswereld van de consument. Bij een seizoenswissel wil je dat de uitstraling van de webshop hierbij aansluit, maar ook dat de kortingen zijn doorgevoerd en dat jouw website nét even gebruikersvriendelijker is dan die van de concurrent. Hoe zorg je ervoor dat klanten terugkomen? Hoe meet je wat ze willen, hoe kun je de volgende keer nog sneller schakelen en welke kansen liggen er nog meer? Dat zijn vraagstukken waarin kwaliteitszorg nu ook een rol speelt,” legt Alex uit.

Hoe ziet een samenwerking met jullie er in de praktijk uit?

Niels legt uit: “Onze consultants werken vaak samen met IT-managers, directeuren of product owners die specifieke doelstellingen hebben en daarmee aan de slag willen. Die doelen zijn erg divers, van digitalisering of het beter bedienen van klanten tot het ontvlechten van IT-systemen. Wij denken dan mee over de eventuele risico’s, de mogelijke oplossingen hiervoor en adviseren vanuit kwaliteitsperspectief over de beste wijze om de doelen te realiseren.”

“Uiteindelijk moeten de kwaliteitsmaatregelen natuurlijk ook continu uitgevoerd worden. Ook hierbij werken onze professionals actief mee. Zelfstandig, of in het team van de organisatie. In sommige gevallen leiden we mensen intern op, zodat zij het op den duur ook zelf kunnen doen,” besluit Alex.

Wil je meer weten over Continuous Quality of ben je benieuwd naar de adviezen en inzichten van Niels en Alex voor jouw specifieke uitdaging? Neem gerust eens contact met ons op!

Updates ontvangen?

Regelmatig versturen we een overzicht van de nieuwste en relevantste artikelen op deze website. Ontvang ze ook in je mailbox!

Updates ontvangen?
Ontvang maandelijks de nieuwste verhalen uit onze wereld en een overzicht van onze vacatures in je mailbox!